شرکت پخش آروین سینای گلستان

بیستمین مجمع انجمن شرکت های صنعت پخش ایران با حضور بالغ بر 70 درصد شرکت های عضو و در حضور نماینده محترم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران جناب آقای عرفانی در محل سالن همایش های بین...

بيستمين مجمع انجمن شرکت هاي صنعت پخش ايران برگزار شد

بیستمین مجمع انجمن شرکت های صنعت پخش ایران با حضور بالغ بر 70 درصد شرکت های عضو و در حضور نماینده محترم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران جناب آقای عرفانی در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار گردید. در این مجع در ابتدا جناب آقای مهندس مصطفی خدایی رئیس هیأت مدیره انجمن به ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع پرداخت و در ادامه جناب آقای دکتر کارگر خزانه دار و عضو هیأت مدیره گزارش صورتهای مالی و جناب آقای دکتر رامین تهرانی بازرس اصلی انجمن گزارش خود را ارائه دادند و مجمع گزارش مالی سال 1396 را تایید و مصوبات ذیل را داشتند:

1.         افزایش 20 درصدی ورودیه و حق عضویت شرکت های سراسری، منطقه ای و استانی

2.         انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار

در پایان انتخابات جهت تعیین اعضای جدید هیأت مدیره و بازرسین صورت گرفت که نتایج آن در ذیل آورده شده است:

1.         جناب آقای دکتر رامین تهرانی با 92 رأی(بازرس اصلی)

2.         جناب آقای دکتر سهراب کارگر 72 رأی (عضو اصلی هیأت مدیره)

3.         جناب آقای دکتر محمدرضا مرادی 68 رأی(عضو اصلی هیأت مدیره)

4.         جناب آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی با 66 رأی(عضو اصلی هیأت مدیره)

5.         جناب آقای مهندس مصطفی خدایی با 65 رأی(عضو اصلی هیأت مدیره)

6.         جناب آقای دکتر وحید محلاتی با 63 رأی(عضو اصلی هیأت مدیره)

7.         جناب آقای رحمت الله شفایی با 61 رأی(عضو اصلی هیأت مدیره)

8.         جناب آقای وفا تقی پوریان با 56 رأی(عضو اصلی هیأت مدیره)

9.         جناب آقای دکتر رامین فتاحیان با 53 رأی(عضو علی البدل هیأت مدیره)

10.       جناب آقای حسین همتی نژاد 46 رأی(عضو علی البدل هیأت مدیره)

11.       جناب آقای سید محمد مدرس نیا و آقای حامد عربیان با 41 رأی(عضو علی البدل هیأت مدیره)

1

10 مرداد 1397